FAQ - ČASTÉ DOTAZY A ODPOVĚDI

pro právnické nebo podnikající fyzické osoby • Kdo poplatky vybírá a k čemu jsou určeny?
  Rozhlasové poplatky od firem a organizací vybírá přímo Český rozhlas, kterému tvoří přibližně 90% příjmů.
  Zpět

 • Za co se platí rozhlasový poplatek a bude se v příštích letech zvyšovat?
  Rozhlasové poplatky jsou vymezeny zákonem č. 348/2005 Sb., o televizních a rozhlasových poplatcích. Oproti televiznímu poplatku je výše rozhlasového poplatku pevná a to 45 Kč měsíčně za každý držený nebo vlastněný rozhlasový přijímač (např. za 5 držených přijímačů držených je firma nebo organizace povinna hradit 225 Kč měsíčně.
  Zpět

 • Kdy je nutné hradit rozhlasový poplatek?
  Poplatek je povinnost hradit do 15. dne prvního měsíce každého kalendářního čtvrtletí případně pololetí nebo roku, podle poplatníkova nastavení periodicity úhrad.
  Zpět

 • K čemu je webový účet poplatníka a kterak se zřizuje?
  Webový účet poplatníka slouží zejména k nahlížení do historie předepsaných plateb a přijatých úhrad, online provádění změn a nastavení zasílání informací prostřednictvím e-mailu. Webový účet si může pořídit každý poplatník ZDARMA (pro zřízení účtu je nutno znát přidělený variabilní symbol a IČ poplatníka).
  Zpět

 • Je poplatek nákladovou položkou?
  Ano, rozhlasové poplatky lze zahrnout do odečitatelného nákladu firmy či organizace.
  Zpět

 • Co vše je považováno za rozhlasový přijímač?
  Za rozhlasový přijímač se ve smyslu § 2 odst. 1 zákona 348/2005 Sb. o rozhlasových a televizních poplatcích považuje zařízení technicky způsobilé k individuálně volitelné reprodukci rozhlasového vysílání, je-li šířeno prostřednictvím zemských rádiových vysílacích zařízení využívajících rádiové kmitočty vyhrazené pro šíření a přenos rozhlasového nebo televizního vysílání, družic nebo kabelových systémů. Tedy rádio, radiobudík, autorádio, mini/mikro věž, počítač/notebook s FM/DVB-T tunerem, televize se set-top-boxem nebo tunerem pro příjem digitálního vysílání DVB-T/S/C nebo televize s příjmem programů kabelové TV, pokud tyto umožňují příjem rozhlasové vysílání.
  Zpět

 • Můžete nám zasílat daňové doklady do účetnictví?
  Vzhledem k výši poplatku a nákladům spojených s odesíláním daňových dokladů, zasíláme historii předpisů a úhrad poplatníka pouze ve výjimečných případech. Jako daňový doklad do účetnictví lze použít výpis z bankovního účtu.
  Zpět

 • Kdo je poplatníkem v případě, že se jedná o operativní nebo finanční leasing?
  V případě finančního leasingu hradí poplatek firma, která automobil po ukončení leasingu odkoupí, tedy nájemce. V případě operativního leasingu platí poplatek společnost, která automobil pronajala, tedy pronajímatel.
  Zpět

 • Jak je to s placením rozhlasových poplatků, když se mění počet přijímačů?
  Poplatník je povinen nahlásit do 15 dnů veškeré změny. Poplatek se za měsíc ve kterém došlo ke změně platí v původní výši. Změna přijímačů je účtována až následující měsíc.
  Zpět

 • Kdy a kam se hlásí změny u poplatníka?
  Každou změnu u poplatníka (např. počet přijímačů, změny v adrese nebo v periodicitě úhrad) je povinnost oznámit do 15 dnů od vzniku změny a to prostřednictvím internetových stránek www.rozhlasovepoplatky.cz formou online formulářů, vyplněním a odesláním změnového formuláře nebo případně telefonicky na tel. č. 22 155 3636.
  Zpět

 • Jak často rozesílá Český rozhlas upomínky za dlužné poplatky?
  Český rozhlas nemá povinnost pravidelně posílat upomínky. Dlužníci tj. poplatníci rozhlasového poplatku, kteří jsou v prodlení s předepsanou úhradou se vystavují riziku předepsání přirážek ve výši 1000 Kč.
  Zpět

 • Jaké sankce uplatňuje Český rozhlas?
  Český rozhlas je oprávněn předepisovat přirážky ve výši 5000 Kč ze každý nepřihlášený, opožděně přihlášený nebo neoprávněně odhlášený rozhlasový přijímač. Dále může vystavovat přirážku ve výši 1000 Kč za každý opožděně zaplacený rozhlasový přijímač.
  Zpět

 • Jakou formou lze žádat o navrácení přeplatků?
  Nejlépe písemně s uvedením důvodu přeplatku. Dopis je vhodné odeslat doporučeně na poštovní adresu Odboru rozhlasových poplatků, případně faxem nebo emailem.
  Zpět

 • Naše firma ukončila činnost. Co máme podniknout pro řádné ukončení placení poplatků?
  Poplatník je povinen provést odhlášení formou čestného prohlášení a to do 15 dnů ode dne, kdy firma byla zrušena či přestala vlastnit či déle než jeden měsíc držet jakýkoliv rozhlasový přijímač.
  Zpět

 • Které firmy nebo organizace jsou od poplatků osvobozeny?
  Od placení rozhlasových poplatků jsou osvobozeny tyto organizace: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Český rozhlas, Česká televize, držitelé licence k rozhlasovému vysílání a školy zapsané ve školském rejstříku.
  Zpět

Další podrobnosti můžete nalézt v příslušném zákoně č. 348/2005 Sb., o televizních a rozhlasových poplatcích, nebo se na nás obraťte s dotazem na e-mailovou adresu poplatky@rozhlas.cz.

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas