Informace

Základní informace pro domácnosti • Domácnosti a samostatně žijící jednotlivci, mají povinnost platit rozhlasový poplatek ve výši 45 Kč měsíčně za jediný rozhlasový přijímač, který vlastní nebo déle než 1 měsíc užívají.

 • Při vlastnictví či držení více přijímačů v domácnosti je povinnost hradit pouze 45 Kč měsíčně tj. poplatek za jediné rádio.

 • Rozhlasové přijímače jsou zařízení technicky způsobilá k příjmu rozhlasového vysílání tj. zejména radiomagnetofony, autorádia, radiobudíky, počítače vybavené FM nebo DVB-T kartou ad.

 • Poplatníci hradí rozhlasové poplatky měsíčně prostřednictvím služby SIPO do 15. dne daného měsíce. Výjimku tvoři poplatníci, kteří poplatky hradí bankovním převodem z účtu, kteří mohou hradit poplatky až na rok dopředu.

 • Nový poplatník je povinen oznámením se přihlásit k placení rozhlasových poplatků do 15 dnů od nabytí přijímače či přijímačů.

 • Evidovaný poplatník je povinen oznamovat změny v evidenci do 15 dnů od jejich skutečného vzniku.

 • V případě hrazení poplatků prostřednictvím služby SIPO je místem pro oznamování změn a přihlašování kterákoliv pobočka České pošty.

 • Pro přihlášení nového poplatníka je možné využít i webové stránky www.rozhlasovepoplatky.cz

 • Při porušení povinností poplatníka, vymezených zákonem č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, je provozovatel vysílání oprávněn předepisovat přirážky ve výši 1000 Kč nebo 5000 Kč.

 • Od placení rozhlasových poplatků jsou zcela osvobozeny osoby, které jsou postiženy trvalou slepotou nebo hluchotou.

 • Domácnosti nebo jednotlivci s příjmem do 2,15násobku životního minima jsou od placení poplatků osvobozeny na 6 měsíců ode dne, kdy doložili své příjmy.

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas