Žádost o vygenerování nového hesla

Identifikační údaje účtu
Variab. symbol / SIPO:* 

 U poplatníků platících prostřednictvím služby SIPO je variabilním symbolem spojovací číslo uvedené na jednotlivých rozpisech této služby.

U ostatních poplatníků platících přímo Českému rozhlasu je variabilním symbolem číslo přidělené při podávání přihlášky. (Tento variabilní symbol začíná 87 pro domácnosti a 88 pro firmy).

E-mail:* 

Uvedená e-mailová adresa musí být přístupná a funkční.
Odeslat