Český rozhlas je správcem osobních údajů poplatníků rozhlasového poplatku.

Český rozhlas zpracovává osobní údaje zaznamenané v evidenci poplatníků v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména s obecným nařízením o ochraně osobních údajů, způsobem náležitě zajišťujícím jejich zabezpečení a nepoužívá je pro jiné než stanovené účely.

Účelem zpracování Vašich osobních údajů Českým rozhlasem je vedení evidence poplatníků rozhlasového poplatku podle zákona č.348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, v platném znění (dále jen „zákon“), zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, v platném znění, a dále vedení účetnictví dle zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, v platném znění. Právním základem pro zpracování těchto osobních údajů je splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.

Další poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu pro účely přesnější identifikace poplatníka, efektivnější komunikace správce s poplatníkem a pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Již dříve jste nám poskytli souhlas se zpracováním dalších kontaktních údajů o Vaší osobě pro účely přístupu do internetové aplikace „Můj účet“ a poskytování souvisejících volitelných služeb. Vaše aktuální nastavení v aplikaci „Můj účet“ ani způsob zpracování Vašich údajů se nemění.

Pokud i nadále souhlasíte s poskytováním služby, pokračujte přihlášením do aplikace „Můj účet“ zadáním Vaší e-mailové adresy a přiděleného hesla.

Váš souhlas se zpracováním některých nebo všech dříve poskytnutých osobních údajů, je možné kdykoli odvolat. Pro bližší informace pokračujte na www.rozhlas.cz/osobni-udaje.

Odvoláním souhlasu s využíváním Vaší e-mailové adresy budou služby a Váš přístup do internetové aplikace „Můj účet“ ukončeny. Písemnou komunikaci s Českým rozhlasem bude následně možné vést pouze prostřednictvím datových schránek nebo pošty.

iRadio
Přehrávač
Živé vysílání
Audio archiv
Zprávy
Sport
Kultura
Věda
Komentáře
Zelená vlna
Počasí
Program
Host Radiožurnálu
Jak to vidí
Drama a četby on-line
Mozaika
Minutové hry
20 minut Radiožurnálu
Názory a argumenty
Stopy a fakta
Toulky českou minulostí
Leonardo
Zápisník zahr. zpravodajů
Rádia
Radiožurnál
Dvojka
Vltava
Plus
Radio Wave
Rádio Junior
D-dur
Jazz
Regionální stanice
 
Zahraniční vysílání
Speciály
Znovu 89
Hry a literatura on-line
Česky a hezky
Náboženství
Příběh rozhlasu
Rádio Retro
Pro děti
Webík
Pohádky on-line
Junior - Písničky
O rozhlase
Lidé z rádia
Kariéra
Vysílače
SOČR
Soubory a festivaly
Obchod a reklama
Rozhlasový poplatek
Rada ČRo
Kontakty
 
eShop Radiotéka

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas